Vad är outsourcing, och varför används det?

Vad är outsourcing, och varför används det?

I bland låter ett företag ett annat företag ta hand om en del av företagets processer eftersom företaget kanske inte har tillräckligt kompetent personal eller helt enkelt inte hinner med marknaden om inte jobbet sköts av någon annan. Det är det som kallas outsourcing och det get till exempel ett företag en chans att fokusera på sin kärnverksamhet medan alla processer i företaget ändå rullar på som det ska. Det finns en mängd olika sorter av outsourcing och outsourcing kan till exempel innebära allt från att köpa in tjänster av ett städbolag till att låta ett annat företag producera en produkt som det egentliga företaget utvecklat.

Outsourcing är också ett sätt för ett företag att spara pengar, eftersom outsourcing företag oftast utför en process eller funktion till en lägre kostnad än vad uppdragsgivaren själv kan göra. Företaget Xzakt Kundrelation är ett outsourcing företag, grundat år 2000, som erbjuder tre olika typer av tjänster:

1. Hantering av kundtjänst

2. Hantering av växel

3. Bearbetning av marknad

Xzakt: Hantering av kundtjänst och växel

Då en uppdragsgivare väljer att outsoursa sin kundtjänst till Xzakt tar Xzakt inte bara hand om de nya kunderna utan analyserar också den befintliga kundtjänsten för att utveckla kundrelationerna. Xzakt hjälper sina uppdragsgivare att skapa mervärde genom en kundtjänst i världsklass där medarbetarna som tar emot samtalen är kvalificerade och engagerade för att kvalitén på samtalet ska vara så hög som möjligt.

Xzakts hantering av kundtjänst utvecklas även hela tiden för att möta de behov uppdragsgivaren har, och Xzakt hoppas på att fortsätta vara det främsta företaget i  Skandinavien då det gäller hantering av kundtjänst i världsklass. Xzakt är även på plats dygnet runt, sju dagar i veckan, och erbjuder att besvara uppdragsgivarnas växelsamtal alla dagar på året.

Bearbetning av marknad

Förutom att hjälpa företag med hantering av kundtjänst hjälper Xzakt sina uppdragsgivare att öka sin lönsamhet. Xzakt hjälper uppdragsgivaren att starta upp, utveckla och följa upp försäljningen genom att göra olika marknadsundersökningar. Dessutom erbjuder Xzakt hjälp med administration och logistik inom företaget för att öka ett företags mervärde.

  1. facebook.com – Xzakt kundrelation
  2. allabolag.se – Xzakt_Kundrelation_AB
  3. wikipedia.org – Xzakt_Kundrelation

Related posts:

  1. Öka ditt företags lönsamhet