Rehabfysio är en sjukgymnastikmottagning i Uppsala

Rehabfysio är en sjukgymnastikmottagning, lokaliserad på Actic Svandammen, i centrala Uppsala. Mottagningen drivs av Katja Kvarnström, legitimerad sjukgymnast i Uppsala.

Fokus för Rehabfysio ligger på idrottsmedicin och ortopedisk manuell terapi (OMT). Då Rehabfysio bedriver sin verksamhet på uppdrag av Uppsala läns landsting så betalar du endast 150 kronor för ett besök, oavsett om det handlar om ett nybesök eller återbesök.

Om du är under 20 år så är ditt besök på Rehabfysio dessutom gratis. Frikort gäller och du behöver inte någon remiss för att få hjälp på Rehabfysio. Ta kontakt med Rehabfysio redan idag! Du kan boka in ett besök på sjukgymnastikmottagningen direkt via företagets webbplats, rehabfysio.se.

Hos Rehabfysio erbjuds bland annat följande behandlingsformer: behandlings av det perifera nervsystemet, tejpning, mjukdelsbehandling av muskulatur och fascia, ledmobilisering, elbehandling (TENS och NMES), akupunktur och ”dry needling” samt specifik anpassad träning.

Rehabfysio arbetar för att du ska ta dig tillbaka efter en idrottsskada. Och behandlingen utformas efter dina förutsättningar. Skulle du ha några frågor som rör behandlingar så ska du inte tveka att höra av dig direkt till Rehabfysio, som nås på telefonnummer 070-383 29 94 och på mejladressen rehabfysio@gmail.com.

Katja Kvarnström företag är förvisso relativt nystartat men som legitimerad sjukgymnast har Katja mångårig yrkeserfarenhet bakom sig. Bland tidigare arbetsgivare återfinns Idromed i Skellefteå och Capio Liljeforstorg vårdcentral i Uppsala, samt Löplabbet där Katja arbetade med rörelseanalyser samt sko- och inläggsutprovning.

Katja har bland annat studerat ortopedisk medicin, akupunktur, idrottsmedicin, podiatri och ortopedisk manuell terapi, ett kunskapsfält hon för tillfällen även fördjupar sig i inom ramarna för en specialistutbildning. Till detta har Katja även varit en del av ett forskningsprojekt som studerat stressfrakturer i ländryggen hos idrottande ungdomar.

No related posts.