Ett utbyte av kunskap eller en förklädd firmafest?

Ett utbyte av kunskap eller en förklädd firmafest?
Orsaken att arrangera en konferens kan skifta. Vissa känner att en grupp människor behöver träffas för att utbyta information, lösa ett problem eller dra upp riktlinjer för arbete. Andra vill att de ska träffas för att lära känna varandra bättre. Ytterligare några vill skapa ett forum för kreativitet och visioner. Sedan finns det de som bara vill få en extra orsak att festa – det låter bättre att säga att man ska åka på en konferens än att ärligt säga att man ska dra iväg och sitta och lyssna på en gubbe som maler för att sedan gå till puben på hörnet och ösa loss.
På olika sätt har faktiskt de olika motiven ett värdefullt syfte – och faktiskt behövs det lite av varje för att en konferens ska bli ultimat.
I grunden går det ut på att människor ska träffas för någon form av utbyte och kommunikation. Sedan kan detta ske på olika mycket strukturerade vis.
konferensen som bara verkar gå ut på att deltagarna ska lyssna på en gubbe som maler, så händer troligtvis det mest fruktbara på puben efteråt. Då träffas medarbetare på ett avslappnat och öppet sätt. Kontakter knyts, idéer stöts och blöts och visioner och målsättningar vädras i olika nivå av seriositet.

  • Konferenspaket
  • Konferensresa
  • Konferensrum
  • Sedan finns det de som försöker vara medvetna genom att arrangera teambildning – men gör det genom att låta folk leka lekar. Hälften har kul – men vet inte varför, den andra hälften tycker att det är obehagligt och vill bara åka hem.

    En genomgående medveten och blandad konferens – med en seriös målsättning som genomsyrar avslappnade och öppna aktiviteter – är det optimala.
    Om du vill ha tips kring upplägget kring din konferens kan du gå in på www.konferensfixarna.se och hämta inspiration i olika artiklar i ämnet.

    No related posts.